to aaa
;UCBLogo
;Jednostavna animacija sunca kome ulaznim
;podacima (inputs) u proceduru imena SUNCE
;odredjujemo velicinu, broj zraka i trajanje
;animacije.
;Pokrenuti sa
;-----------------
;sunce 200 8 300
;-----------------
end
to sunce :velicina :broj.zraka :trajanje
if :trajanje<1 [stop]
clean
arc 360 50
fill
repeat :broj.zraka [fd random :velicina ~
			setxy 0 0 ~
			rt quotient 360 :broj.zraka]
sunce :velicina :broj.zraka difference :trajanje 1
end