Interaktivna komunikacija i suradnja.

ZADATAK:

Izradite jednu proceduru naziva "ponovi" koja se ponaša kao primitivna procedura "repeat".

RJEŠENJE:

(čekamo rješavača)