Interaktivna komunikacija i suradnja.

ZADATAK:

Izradite jednu proceduru naziva "eksentrik" s jednim ulaznim podatkom (broj) koji određuje koliko kružnica će se nacrtati jedna unutar druge (bez preklapanja). Sve kružnice moraju biti spojene u jednoj točki. Polumjeri kružnica su proizvoljni.

RJEŠENJE:

(Goran Mauša, Opatija, 8. razred)

to ekscentrik :a
if :a<1 [stop]
repeat 360/:a [fd 1 rt :a]
ekscentrik :a-1
end

Komentar:
Ovo rješenje nije potpuno točno. Problem nastaje kada se procedura pozove s ulaznim parametrom (ulaznim podatkom) koji repeat-u stvara probleme. Takav je broj "7". Znači varijabla "a" ima vrijednost 7. Tada se prvi ulazni podatak za repeat proračuna funkcijom djeljenja (360/7) koja repeat-u preda broj 51.42857 (zaokruženo). Naravno, on takav podatak (necijeli broj) ne može prihvatiti.

SLUŽBENO RJEŠENJE SASTAVLJAČA:

to ekscentrik :koliko
if :koliko<1 [stop]
repeat 90 [fd :koliko rt 4]
ekscentrik :koliko-1
end