to aaa
;UCBLogo
;Zadatak 4 s zupanijskih natjecanja 1999.
;TEXT ZADATKA (vidite sluzbeni text):
;
;Pozvati sa:
;--------------------------
;pr zamjena "mata "amt "ogb
;--------------------------
;	dobije se rijec: gobo
;--------------------------
;pr zamjena "ata "ae "ei
;--------------------------
;	dobije se rijec: ete
;NAPOMENA: 	Ovo je verzija s konstrukcijskom tail rekurzijom
;		i ujedno najelegantnije od tri verzije (Naravno,
;		postoji jos elegantnije - pogledati HB rjesenja).
;		Ovdje nema potrebe za stvaranjem novih varijabli.
end
to radi :r :t :z
if emptyp :r [op " ]
op word umjesto first :r :t :z radi bf :r :t :z
end
to umjesto :slovo :trazeno :zamjena
if emptyp :trazeno [op :slovo]
if equalp :slovo first :trazeno [op first :zamjena]
op umjesto :slovo bf :trazeno bf :zamjena
end
to zamjena :r :t :z
if (or (not (wordp :r)) ~
	(not (wordp :t)) ~
	(not (wordp :r)) ~
	(not (equalp count :t count :z))) [stop]
op radi :r :t :z
end