to aaa
;MSWLogo
;Zadatak s gradskog natjecanja u primorsko-goranskoj zupaniji 1999.
;
;TEXT ZADATKA (skracen):
;Valja napisati proceduru ravnalo :x koja crta ravnalo.
;Peti mm je 2x dulji, a deseti 3x dulji. Ulaznim podatkom
;se odredjuje broj cm-a i najdulji od 15 mora stati u zaslon
;od home-a do ruba.
;
;Pozvati sa:
;-----------
;ravnalo 5
;-----------
;
;Moj komentar:
;Ovo se rjesenje razlikuje od rjesenja danog od sluzbenog sastavljaca.
;Kako MSWLogo nema fiksnu sirinu prozora, ako ga smanjite previse,
;ravnalo od 15 moze preci rub prozora, sto ovisi i o rezoluciji monitora.
;
end
to crtaj :cm
rt 90 repeat :cm [ mm mm5 mm mm10]
rt 90 fd 50 rt 90 fd :cm*30 rt 90 fd 50
end
to mm
repeat 4 [fd 3 rt 90 fd 3 bk 3 lt 90]
end
to mm10
fd 3 rt 90 fd 9 bk 9 lt 90
end
to mm5
fd 3 rt 90 fd 6 bk 6 lt 90
end
to ravnalo :x
if (not (numberp :x)) [pr [Ulazni podatak mora biti broj!] stop]
ifelse or (:x<1) (:x>15) ~
	[pr [Ulazni podatak mora biti broj od 1 do 15!] stop] ~
	[crtaj :x]
end