? pr [Not everyone needs to program computers.]

Na početnu stranicu! Udruga Darovitih Informatičara Rijeke Na glavni izbornik!

mala.škola

Uh, taj prvi korak je najteži. Početnici samo naprijed!

Stranica za sve početnike, osobito učenike četvrtog i petog razreda osnovne škole. Upoznajemo kornjaču i opisujemo u kakvom svijetu ona "živi". Ovdje nema puno matematike. Odmah jedno upozorenje: ono što ovdje naučite je tek vrlo malo onoga što Logo zaista može. Nećemo na stranici prikazivati slike zaslona. Umjesto toga biti će ukratko opisano što radimo ili zašto nešto radimo, a slike možete vidjeti u vašem Logo-u. Znači, pokrenite Logo dok čitate ovaj tekst. Prepišite u Logo ono što je označeno u tekstu i promatrajte "u živo" što kornjača radi. Možete zamoliti mame, tate ili starije da vam otisnu stranicu na štampač. Ili, dok ste na vezi, spremite stranicu na čvrsti disk računala. Kasnije, kad "prekinete vezu", krenite na rad. Želim vam lijepu zabavu. Ako imate pitanja, pošaljite elektronsku poštu pomoću kornjače sa žutim pismom u ustima (dolje).

korni500.gif (1525 bytes)

Pišite na: logo@dir.hr

SADRŽAJ (Izaberite lekciju)

  PROCEDURE U LEKCIJI SAŽETAK LEKCIJE
LEKCIJA 1 ht, st, ss Sad je vidiš- sad je ne vidiš!
LEKCIJA 2 cs, fd, bk Malo naprijed, malo natrag!
LEKCIJA 3 rt, lt, clean, home Malo desno, malo lijevo!
LEKCIJA 4 pu, pd, pe, ppt Crtanje slova ST.

 


LEKCIJA 1

Kada pokrenemo MSWLogo, u sredini bijelog ekrana (na zaslonu monitora) nalazi se "kornjača" (engl. Turtle). Ako radimo s UCBLogo-m, moramo napisati komandu ss kako bi se prešlo u ekran "SplitScreen". U njemu je kornjača vidljiva.Ona ima oblik jednakokračnog trokuta. U nekim drugim Logo-ima ona ima oblik male jednostavne kornjače. Takav je npr. PCLogo.

Dakle, ako u nekom trenutku želimo kornjaču sakriti od pogleda onoga koji trenutno sjedi pored nas jer nas je razljutio, to činimo tako da u komandnu liniju (kutiju, engl. box) napišemo komandu:

ht

i pritisnemo tipku ENTER. Ovo je komanda koja  kornjaču samo pretvara u "prozirnu kornjaču". To znači da se ona i dalje nalazi na ekranu (papiru). To je komanda- kratica za punu komandu hideturtle. Ako vam prijatelj napokon ipak odluči pokloniti novi skateboard, možete ga nagraditi i ponovo kornjaču učiniti vidljivom komandom:

st

Njezin puni oblik je showturtle. Možete upisivati i jedan i drugi oblik komandi za vidljivost kornjače. Molim vas da nakon svake komande ili retka koji je istaknut pritisnete tipku ENTER. U MSWLogo-u možete kliknuti ukjesto toga i na gumb EXECUTE vašim malim glodavcem. Ovaj se gumb nalazi u prozoru "Commander".

Zapamtite: skrivena kornjača i dalje crta po papiru, samo joj je teško predvidjeti pravac kretanja. Ali, skrivena puno brže crta. na sadržaj

Ja idem na vrh stranice, a Vi?


LEKCIJA 2

Kornjača (vidljiva ili nevidljiva) može trčati po ekranu (papiru). Ona trči sitnim koracima. Svaki korak je mala točkica na papiru koja se zove pixel. Nemojte se iznenaditi kada shvatite da kornjača uopće nije spora. Ona je jedan mali sprinter kojeg je najčešće teško vidjeti dok crta. Dok trči po papiru ostavlja za sobom trag- crtu. Na taj način nas ne može prevariti i reći da nije bila kupiti čokoladu i da ne zna gdje je nestao novac za kruh. Jednostavno slijedimo crtu i znamo sve o kretanju kornjače.

Komanda za pokretanje kornjače s mjesta je fd. Puni oblik joj je forward. Ta komanda je jedna procedura. Ovdje nećemo gnjaviti s time što je to, ali pokušajte zapamtiti riječ PROCEDURA. Procedura može zahtjevati upisivanje nečega iza nje. Tako fd zahtjeva upisivanje broja iza nje. Taj broj određuje broj koraka koje kornjača mora učiniti. Upišite:

fd 100

Znači, kada upisujemo komande pozivamo procedure. Zamislite da u računalu žive mala stvorenja koja imaju svoje ime a sve ih zovemo procedure. Svaka procedura zna raditi jednu stvar. Ona zna samo to i ništa drugo. Obično djelimo procedure na one koje rade radnje nad kornjačom i ostale. Ove prve su grafičke procedure. Tako je i mala procedura "forward" grafička. Neke procedure imaju džep ili više njih. Kada ih pozovemo, stavimo im nešto u džep. Našoj smo "fd" stavili u gornjem primjeru u džep brojku 100. Kada je dobila broj, ona ode do kornjače, pročita sadržaj džepa i otjera kornjaču za zadani broj koraka.

Znači, fd je stručnjak za tjeranje kornjače unaprijed. Isto tako postoji stručnjak za tjeranje kornjače unazad. Ime mu je "back". On ima svoj kraći nadimak. Upišite poziv na njega koji opet mora imati pored napisan broj:

bk 50

Kornjača je otjerana natraške za 50 koraka i sada se nalazi na polovici crte. Ako nismo zadovoljni crtežom, u svakom trenutku možemo pozvati proceduru koja radi tri stvari. Ona briše papir, odnosi kornjaču u sredinu papira i okreće joj glavu prema gornjem rubu zaslona. To je sjever u kornjačinom svijetu. Upišite:

cs

Umjesto toga je možete pozvati i punim imenom- clearscreen.

Na raznim monitorima imamo i razne veličine papira, pa "fd 100" neće nacrtati uvjek istu crtu. na sadržaj

Ja idem na vrh stranice, a Vi?


LEKCIJA 3

Kako se ne bi kretali samo jednom linijom u životu, ljudi su izmislili skretanje s puta. Zahvaljujući tom izuzetnom izumu u prometu kornjača može  doći do bilo koje točke na papiru, a ljudi do bilo kojega grada u svijetu. Specijalista za skretanje kornjače u desnu stranu se zove right ili kraće rt.On je također procedura koja mora primiti jedan broj u džep. Ovi brojevi se zovu i "ulazni podaci". Njegova je specijalnost na mjestu okrenuti kornjaču u smjeru kazaljke na satu za određen kut. Jedinica za mjerenje kuta se zove "stupanj". Kao što kornjača korača koracima, tako se i okreće u stupnjevima. Jedan stupanj je vrlo malen kut. Znači da se kornjača sasvim malo zakrene. Kako bi shvatili koliko je to malen okret, zamislimo nešto. Recimo da se nalazite na golu rukometnog igrališta. Okrenuti ste pravo prema lijevoj vratnici suprotnog gola, na drugom kraju igrališta. Otprilike jedan stupanj okreta bi bio kada bi se pravo okrenuli prema desnoj vratnici igrališta. Kut okreta bi bio vidljiv ako bi crtali crtu do jedne vratnice i isto tako do druge vratnice. Simulirajmo to pomoću kornjače. Upišite slijedeće komande i nakon svake pritisnite ENTER. Dobro proučite kretanje kornjače.

fd 200

bk 200

rt 1

fd 200

bk 200

Okrenimo kornjaču za veći kut u desno (smijer kazaljke na satu):

rt 5

fd 200

bk 100

Sada smo na polovici zadnje crte. Okrenimo kornjaču za tako zvani "pravi kut" koji iznosi 90 stupnjeva.

rt 90

fd 200

Nakon ovoga možemo pozvati i proceduru koja se ponaša isto kao i rt, ali okreće kornjaču u suprotnom smjeru. Zove se left ili kraće lt. Upišimo i slijedeće:

lt 45

fd 50

lt 60

fd 55

Nemojte se niti truditi prepoznati što crtamo. Ne crtamo ništa, igramo se s kutovima. Sada ćemo izbrisati sve crte, ali tako da kornjača ostane na mjestu i ne promjeni "smjer gledanja". To će učiniti:

clean

Dobro, a sada zadatak. Vratite kornjaču u sredinu papira tako da ostavlja trag s ovog mjesta do sredine. Pokušajte! Ako niste od volje ili ste zabrljali, pokušajte sa komandom koju ćete naći na dnu ove stranice.

Obrisati ekran možete i pomoću mamine krpe iz kuhinje. na sadržaj

Ja idem na vrh stranice, a Vi?


LEKCIJA 4

Pokušajmo nacrtati dva slova, jedno pored drugog. Neka to budu slova koja u prometu označavaju grad Split, znači ST. Nećemo puno obješnjavati. Samo prepišite slijedeće. Primjetite pri tome da se ne treba nakon svake komande pritisnuti ENTER. To možemo nakon upisa više njih za redom. Ali, onda procedure moramo odvojiti razmakom između njih. Počnimo!

cs rt 90 fd 100

lt 90 fd 100 lt 90 fd 100

rt 90 fd 100 rt 90 fd 100

Imamo slovo S i došli smo do problema. Kako pomaknuti kornjaču tako da ne crta. Jednostavno, natjeramo je da podigne olovku s poda. Do sada je držala olovku prislonjenu na pod i zbog toga smo vidjeli tragove. Komanda za dizanje olovke je penup ili pu, a za ponovno spuštanje je pendown ili pd. Nastavite:

pu fd 20 pd fd 100

bk 50 rt 90 fd 300

Nažalost, poslijednja je crta predugačka. Što sada učiniti. Jednostavno moramo višak izbrisati. Dakle, kornjača mora na pod spustiti gumicu i vratiti se natraške za 100 koraka. Komanda za spuštanje gumice umjesto olovke na pod je penerase ili pe. To je kao da imamo olovku s gumicom na drugom kraju.

pe bk 100

Na kraju jedno upozorenje. Nakon komande pe obavezno morate, ako želite nastaviti dalje s normalnim crtanjem, okrenuti olovku tako da opet crta. To činimo komandom penpaint ili kraće ppt.

Pokušajte shvatiti što radi komanda "penreverse". na sadržaj

Ja idem na vrh stranice, a Vi?


Ovo je komanda za one koji su zabrljali:

home