PASCAL RJEŠENJE ----- Čitav okvir možete pomicati pomoću miša odvlačenjem.
Ispod ovog reda je programski kod!!!

program prvozadnjeslovo;
uses crt;
var
s,rez:string;
dulj,ind:integer;
begin
clrscr;
writeln ('Upisite recenicu:');
readln (s);
dulj:=length(s);
if dulj>1 then
begin
rez:=copy(s,1,1);
ind:=pos(' ',s);
if ind>0 then
while (ind0) do
begin
ind:=pos(' ',s);
if ind>0 then
begin
rez:=rez+copy(s,ind-1,3);
delete(s,1,ind+1);
end;
end;
ind:=length(s);
rez:=rez+copy(s,ind,1);
writeln ('nova je: ',rez);
end;
repeat until keypressed;
end.
LOGO RJEŠENJE ----- Čitav okvir možete pomicati pomoću miša odvlačenjem.
Ispod ovog reda je programski kod nešto duljeg logo rješenja!!!

to prvi.zadnji
ct pr [Upisite recenicu] pr se [Nova je: ] slova rl
end

to prvzad :rij
op word first :rij last :rij
end

to slova :lista
op map "prvzad :lista
end


(Sada dolazi nešto nad čim paskalaši mogu samo plakati)
Ispod ovog reda je programski kod VRLO KRATKOG logo rješenja u JEDNOJ proceduri!!!

to prvi.zadnji
ct pr [Upisite recenicu]
pr se [Nova je:] map [[x][op word first :x last :x]] rl
end
OVAJ OKVIR MOŽETE POMICATI POMOĆU MIŠA ODVLAČENJEM.
Ispod ovog plavkastog okvira se nalazi svijetlo plavi s logo i sivi
s pascal rješenjem. U samoj stranici je tekst zadatka.

POJAŠNJENJE RAZLIKE!!!

Hmmmm...
Pa razlika u duljini koda je očita.
Čak smo napravili neke ustupke u korist pascala
u postavljanju zadatka. Dok logo nema niti jedne
varijable globalnog tipa (i lokalne su
samo dvije, a moglo se i s jednom), pascal
obiluje varijablama.

Na početnu stranicu!

KAKO SE RADI O SASVIM RAZLIČITIM JEZICIMA, POSTOJE SITNA ODSTUPANJA U RJEŠENJIMA!!

2. PRVO I ZADNJE SLOVO SVIH UPISANIH RIJEČI

Program pita korisnika neka upiše rečenicu, a iz nje izvlači samo prvo i zadnje slovo u svakoj riječi. Zbog jednostavnosti smo odlučili da se ne ispituju razni krivi unosi i (zbog pascala) dozvolili samo riječi preko jednog slova. Znači rečenica "Kiša pada i pada" nije dobra. Osim toga, iz istog razloga, nećemo upisivati interpunkcijske znakove. Ovo je sve tako jer želimo samo pokazati razliku između loga i pascala i dokazati da je logo "jači" i jednostavniji jezik.