PASCAL RJEŠENJE ----- Čitav okvir možete pomicati pomoću miša odvlačenjem.
Ispod ovog reda je programski kod!!!

program grafika;
uses Graph,crt;
var x,y,osn,n,koliko:integer;
procedure kvadrat(a: integer);
var Gd, Gm: Integer;
begin
Gd := Detect; InitGraph(Gd, Gm, 'c:\tp\bgi\');
if GraphResult <> grOk then
Halt(1);
MoveTo(320+x, 240+y); LineRel(a,0); LineRel(0, a);
LineRel(-a,0); LineRel(0,-a); Repeat until keypressed;
CloseGraph;
end;
begin
clrscr;
writeln ('Crtanje kvadrata od sredine zaslona!');
writeln ('Koliko kvadrata zelite nacrtati?');
readln (koliko);
for n:= 1 to koliko do
begin
clrscr;
writeln ('Upisite udaljenost udesno, dolje i osnovicu (nakon svakog broja ENTER).');
readln (x); readln (y);readln (osn); kvadrat (osn);
end;
end.
LOGO RJEŠENJE ----- Čitav okvir možete pomicati pomoću miša odvlačenjem.
Ispod ovog reda je programski kod!!!

to kvadrat
ct
pr [Crtanje kvadrata od sredine zaslona!]
pr [Koliko kvadrata zelite nacrtati?]
repeat rw [cs pr [Upisite udaljenost udesno,~
gore i osnovicu (nakon svakog broja ENTER).] ~
kvadrat.crtaj rw rw rw]
end

to kvadrat.crtaj :x :y :osn
pu setxy :x :y pd
repeat 4 [fd :osn rt 90]
messagebox [Pozor!] [Jedan kvadrat je gotov!]
end
OVAJ OKVIR MOŽETE POMICATI POMOĆU MIŠA ODVLAČENJEM.
Ispod ovog plavkastog okvira se nalazi svijetlo plavi s logo i sivi
s pascal rješenjem. U samoj stranici je tekst zadatka.

POJAŠNJENJE RAZLIKE!!!
1. logo kod ima 155 bajta (bytes)pascal kod ima 700 bajta

2. U logu ne trebamo deklarirati tipove varijabli, što je obavezno u pascalu.

3. U logu nema niti jedne globalne varijable jer su sve lokalne, to znači da
ne ostaju u memoriji kada se iskoriste.
U pascalu često koristimo globalne varijable. To ne znači da
ih se ne možemo riješiti, ali onda bi napravili umjesto for petlje u glavnom
djelu programa, još jednu proceduru, a onda ona ne bimogla predati potrebne
varijable drugoj proceduri, pa bi morali ipak deklarirati globalne varijable.
Logo procedure imaju "dinamic scope", pa procedure predaju svoje lokalne
jedna drugoj, što u datom rješenju čak nije niti potrebno.

4. U logo kodu imamo samo 3 varijable i to lokalne, dok ih u pascal kodu ima 8.

Na početnu stranicu!

KAKO SE RADI O SASVIM RAZLIČITIM JEZICIMA, POSTOJE SITNA ODSTUPANJA U RJEŠENJIMA!!

1. JEDNOSTAVAN ZADATAK

Program koji dozvoljava određivanje parametara za crtanje kvadrata na zaslonu računala. Parametri su broj kvadrata koji će se nacrtati, veličina osnovice i pozicija s obzirom na sredinu zaslona. Ako se upiše za udaljenost udesno 0 i udaljenost gore (ili dole) 0, to znači da je kvadrat u samoj sredini (jedan njegov kut). Ako je broj negativan znači da je ulijevo umjesto udesno i slično.