Na početnu stranicu! Udruga Darovitih Informatičara Rijeke Na glavni izbornik!

kodom na kod

Stranica linkova (veza) na usporedbu rješenja jednog zadataka na logo i pascal način. Svaka stranica koju posjetite s ovog mjesta ima na sebi tri pokretna okvira koji se mogu micati pomoću miša jednostavnim odvlačenjem. U jednom se okviru nalazi kod rješenja u logu, drugom u pascalu i u trećem imamo tekst sa komentarom oba koda rješenja.

korni500.gif (1525 bytes)

Pišite na: logo@dir.hr

1. Za početak jedan jednostavan zadatak.
2. Program koji daje samo prvo i zadnje slovo svih riječi u proizvoljnoj rečenici.