Na početnu stranicu! Udruga Darovitih Informatičara Rijeke Na glavni izbornik!

MSWLogo
[početnica naprednog programiranja]
knjiga.gif (2011 bytes)

Knjiga je uvod u naprednije tehnike Logo-programiranja i programiranja općenito. Predstavlja početak otkrivanja ovog programskog jezika, jezika naprednih tehnika koji je ujedno toliko razumljiv da nam može poslužiti kao prvi alat za edukaciju djece. Upravo stoga u knjizi se ovaj cilj nastoji postići jednostavnim pristupom, bez pretjerane teorije, ali što više poštujući principe! Namijenjena je svima koji žele naučiti programirati računala, od osnovnoškolske do starijih dobi. Može poslužiti onima koji već poznaju Logo, ali se žele upoznati i s MSWLogo interpreterom i žele ispraviti stil programiranja. Ipak, prvenstveno je namijenjena učenicima i učiteljima osnovnih škola.

korni500.gif (1525 bytes)

Pišite na: logo@dir.hr

SADRŽAJ

Predgovor

Uvodna riječ autora

1. Što je Logo

1.1. Programski jezik Logo

1.2. Kratka povijest Loga

1.3. Logo u našim školama

1.4. MSWLogo

2. Početak rada s MSWLogo

2.1. Kako do odgovarajuće inačice

2.2. Instalacija ili postavljanje

2.3. Pokretanje MSWLoga

2.4. Opis sučelja

2.5. Prve Logo instrukcije i zatvaranje MSWLoga

3. Upravljanje kornjačom

3.1. Kornjačin svijet

3.2. Prvi okreti

3.3. Malo desno, malo lijevo

3.4. T kao Turtle

3.5. Kornjača i kutovi

3.6. Kornjača piše slova

3.7. Što se to događa?

VJEŽBE I ZADACI

zadatak 1

zadatak 2

zadatak 3

4. Petlje i procedure

4.1. Gospodin Zapetljanac

4.2. Petljam ti petljicu

4.3. Što s petljama?

4.4. Ugniježdene petlje

4.5. Pravilo pravilnih višekuta

4.6. Izradimo vlastite procedure

4.7. Procedura za trokut

4.8. Strojopisna kornjača

4.9. Procedura poziva proceduru

VJEŽBE I ZADACI

zadatak 4

zadatak 5

5. Ulazni podaci (varijable)

6. Odluke

6.1. Odluke s predikatima

7. Kompozicija funkcija

8. Rekurzija

9. Spremanje crteža

10. Trodimenzionalni svijet

11. Programi s prozorima

12. Obrada riječi i lista

12.1. First

12.2. Butfirst (bf)

12.3. Last

12.4. Butlast (bl)

12.5. Item

12.6. Sentence (se)

12.7. List

12.8. Word

13. Pisanje operacija (output)

VJEŽBE I ZADACI

zadatak 6

zadatak 7

zadatak 8

zadatak 9

zadatak 10

14. Procedura čeka upis korisnika

15. Neke važne sitnice

15.1. Globalne varijable (make)

15.2. Koordinatna grafika

15.3. Repcount i count

15.4. Boja olovke i ostala stanja

15.5. Višestruke kornjače

15.6. Ispunjavanje prostora

Završna riječ

DODATAK

 

knjiga_naslovnica.jpg (12804 bytes)