Go to the first, previous, next, last section, table of contents.


Specijalne varijable

Logo se ponasa na specijalan nacin ako neka od slijedecih varijabli postoji. One slijede normalna `scoping' pravila (pravila vidljivosti), tako da procedura moze lokalno postaviti neku od njih da ogranici vidljivost efekta. Inicijalno, niti jedna od tih varijabli ne postoji osim CASEIGNOREDP, koji je TRUE i zakopan.

caseignoredp

CASEIGNOREDP

ako je TRUE, odredjuje da se mala i velika slova smatraju jednakima kod EQUALP, BEFOREP, MEMBERP, itd. Logo, u startu napravi ovu varijablu TRUE, i zakopa je.

See section equalp ; section beforep ; section memberp

erract

ERRACT

lista instrukcija koje ce biti izvrsene u slucaju greske. Tipicno ima vrijednost [PAUSE] da dozvoli interaktivno debugiranje.

See section pause

loadnoisily

LOADNOISILY

ako je TRUE, ispise imena definiranih procedura dok ih ukrcava iz file-a (ukljucujuci i temporary -- privremeni file koji upotrebljava EDIT).

See section edit

printdepthlimit

PRINTDEPTHLIMIT

ako je ne-negativni integer, znaci maksimalnu dubinu strukture podlista, koje ce biti ispisane sa PRINT, itd.

See section print

printwidthlimit

PRINTWIDTHLIMIT

ako je ne-negativni integer, oznacava maksimalni broj clanova liste, koji ce biti ispisani sa PRINT, itd.

See section print

redefp

REDEFP

ako je TRUE, dozvoljava da primitivi budu izbrisani (ERASE) ili redefinirani (COPYDEF).

See section erase ; section copydef

startup

STARTUP

ako ima dodijeljenu vrijednost (koja je lista) u file-u ukrcanom sa LOAD, ta vrijednost se tada izvrsi kao instrukcijska lista nakon krcanja.

See section load


Go to the first, previous, next, last section, table of contents.